Спеціальності

Підготовка фахівця відбувається за спеціальністю

133 - Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи)

освітньо-кваліфікаційний рівень -  бакалавр

 

освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА МАГІСТРА

https://drive.google.com/open?id=1lohhBsQvPswnRwYMtgSfqHLwYNHJhsNO