Спеціальності

Підготовка фахівця відбувається за спеціальністю 

133 - Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи)

освітньо-кваліфікаційний рівень -  бакалавр

освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр