Спеціальності

Підготовка фахівців відбувається за спеціальностями:

133 - Галузеве машинобудування

Рівень вищої освіти - бакалавр

Освітньо-професійна програма бакалавра

Навчальний план бакалавра 2017

Навчальний план бакалавра 2019

133 - Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні меліоративні машини і обладнання)

Рівень вищої освіти - магістр

Освітньо-професійна програма магістра

Навчальний план магістра

133 - Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи)

Рівень вищої освіти - магістр

Освітньо-професійна програма магістра

Навчальний план магістра

133 - Галузеве машинобудування

Рівень вищої освіти - доктор філософії

Освітньо-професійна програма доктора філософії

Навчальний план доктора філософії