Склад кафедри

 

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ І ОБЛАДНАННЯ МЕХАНІЧНОЇ ТА ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОЇ ОБРОБКИ

 

Завідувач кафедри Саленко Олександр Федорович, доктор технічних наук, професор               

        

Викладацький склад

Прізвище, ім`я та побатькові Наукова ступінь і звання Посада Дисципліни, які викладаються

Саленко Олександр Федорович

Google Scholar: профіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5685-6225

E-mail: salenko2006@ukr.net

д.т.н, професор зав. кафедри
 1.   Гідравліка, гідро- та пневмопривід (Лк)
 2.   Динаміка металообробного обладнання (Лк, Пз)
 3.   Технологія верстатобудування (Лк, Пз)
 4.   Механіка і оброблення композитів (Лк)
 5.   Сучасні методи досліджень та електронна мікроскопія (Лк)
 6.   Функціональний підхід у розробці новітніх обробних процесів (Лк)

Щетинін Віктор Терентійович

Google Scholar: профіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0764-0396

 

к.т.н., професор професор
 1.   Металообробне обладнання (Лк, Пз)
 2.   Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні (Лк, Пз)
 3.   Технічна діагностика, сертифікація та раціональна експлуатація верстатів і верстатних комплексів (Лк, Пз, Лб)
 4.   Верстати з парлельною кінематикою (Лк, Пз)

Федотьєва Лариса Петрівна

Google Scholar: профіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2584-2995

E-mail: larifa11@yandex.ru

к.т.н., доцент доцент
 1.   Математичні методи оптимізації (Лк)
 2.   Роботизовані технологічні комплекси і мехатроніка (Лк, Пз)
 3.   Генерація об'єктів DELCAM-засобами в механообробці (Лк, Лб, Пз)
 4.   Системи керування верстатами та верстатними комплексами (Лк)
 5.   Тривимірне параметричне проектування та засоби розробки керуючих програм (Лк)
 6.   Виробництво та раціональна експлуатація сучасного різального інструменту (Лк, Пз, Лб)
 7.   Системи автоматизованого проектування технологічних процесів (Лк)

 

     

Яцина Микола Миколайович

Google Scholar: профіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1945-0864

к.т.н. доцент
 1.   Гідравліка, гідро- та пневмопривід (Лк)
 2.   Науково-дослідна робота (Лк)
 3.   Технологія автомобіле- та тракторобудування (Лк)
 4.   Гідравліка та аеродинаміка (Лк, Лб)
 5.   Технічна механіка рідини і газу (Лк, Лб)
 6.   Обладнання та транспорт механообробних цехів (Лк, Лб)

Хорольська Маріанна Сергіївна

Google Scholar: профіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9709-4354

E-mail:mariannamax@yandex.ua

к.т.н. ст.викладач
 1.   Обладнання для фізико-технічних методів обробки матеріалів (Лк, Лб)
 2.   Основи ефективної обробки надміцних матеріалів і кераміки (Лк)
 3.   Основи створення функціонально-орієнтованих обробних процесів (Лк)
 4.   Функціонально-вартісний аналіз  в механообробці (Лк)
 5.   Інтегровані генеративні технології в наукових дослідженнях (Лк, Пз)
 6.   Механіка і оброблення композитів (Пз, Лб)
 7.   Основи ефективної обробки надміцних матеріалів і кераміки (Лк, Пз) 
 8.   Функціональний підхід у розробці новітніх обробних процесів (Пз)

Орел Вадим Миколайович

Google Scholarпрофіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8775-3253

E-mail: deoxis24@gmail.com

к.т.н. асистент
 1.   Конструювання верстатів та машин (Пз)
 2.   Тривимірне параметричне проектування та засоби розробки керуючих програм (Пз)
 3.   Системи керування верстатами та верстатними комплексами (Пз)
 4.   Верстати з паралельною кінематикою (Пз)
 5.   Гідравліка, гідро- та пневмопривод (Пз)
 6.   Компютерізація розрахунків та конструювання металорізальних верстатів (Пз) 

Ченчева Ольга Олександрівна

Google Scholar

ORCID ID:

E-mail: 

  асистент
 1.   Технологія автомобіле- та тракторобудування (Пз)
 2.   Комп'ютерізація розрахунків та конструювання металорізальних верстатів (Пз)
 3.   Гідравліка, гідро- та пневмоприводи (Пз)

Лашко Євгеній Євгенійович

Google Scholarпрофіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9691-4648

E-mail: evgeny.lashko.lj@gmail.com

  асистент
 1.   Гідравліка, гідро- та пневмопривід (Пз, Лб)
 2.  Роботизовані технологічні комплекси і мехатроніка (Пз)
 3.  Сучасні методи досліджень та електронна мікроскопія (Лб)
 4.   Функціонально-вартісний аналіз в механообробці (Пз)
Осташко Тетяна Миколаївна   фахівець

 

Кравченко Тетяна Євгенівна

E-mail: ktanya_555@mail.ru

 

  ст. лаборант з в/о