Склад кафедри

 

Прізвище, ім`я та по батькові

Науковий ступінь і вчене звання

Посада Профілі у базах даних

Маслов Олександр Гаврилович

д.т.н., проф. завідувач кафедри

 

 

 

Воробйов Віктор Васильович

д.т.н., проф. директор ІМіТ

 

 

 

Саленко Олександр Федорович

д.т.н., проф. проф.

 

 

 

Саленко Юлія Сергіївна

д.т.н., проф. проф.

 

 

 

Сокур Микола Іванович

д.т.н., проф. проф.

 

 

 

Щетинін Віктор Терентійович

к.т.н., доц. проф.

 

 

 

Вакуленко Роман Андрійович

к.т.н. доц.

 

 

 

Долударєв Віталій Миколайович

к.т.н. доц.

 

 

 

Пєєва Ірина Едуардівна

к.т.н. ст. викл

 

 

 

Кулинич Вікторія Дмитрівна

     

Жовтяк Інна Ігорівна

  асист.

 

 

 

Цівина Наталья Анатолііївна

  інженер  

Осташко Тетяна Миколаївна

  фахівець