Склад кафедри

КАФЕДРА ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

 

Завідувач кафедри Маслов Олександр Гаврилович, доктор технічних наук, професор

        

Викладацький склад

Прізвище, ім`я та побатькові Наукова ступінь і звання Посада Дисципліни, які викладаються

Саленко Юлія Сергіївна

д.т.н., доц. проф. 1. Деталі машин
2. Теорія технічних систем
3. Машини для виробництва будівельних матеріалів
4. Технічні основи створення машин
5. Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри.
Сокур Микола Іванович д.т.н., проф. проф.

1. Обладнання асфальтобетонних заводів і емульсійних баз

2. Основи конструювання дорожніх і будівельних машин

Щетинін Віктор Терентійович

к.т.н., професор професор

1. Металообробне обладнання (Лк, Пз)

2. Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні (Лк, Пз)

3. Технічна діагностика, сертифікація та раціональна експлуатація верстатів і верстатних комплексів (Лк, Пз, Лб)

4. Верстати з парлельною кінематикою (Лк, Пз)

Вакуленко Роман Андрійович

к.т.н. доцент 1. Технологія машинобудування і виробництво підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин
2. Технологічні основи створення машин
3. Засоби комплексної механізації та автоматизації навантаж.-розвантажувальних, транспортних і складських робіт
4. Механізований інструмент
5. Монтаж, експлуатація і ремонт ПТ і будівельних машин
6. Теорія механізмів та машин
7. Експлуатація та обслуговування машин
8. Машини для земляних і меліоративних робіт.
Веде практичні і лабораторні заняття, курсове проектування, консультує спеціалістів і магістрів при дипломуванні.

Ченчева Ольга Олександрівна

к.т.н. асистент

1. Технологія автомобіле- та тракторобудування (Пз)

2. Комп'ютерізація розрахунків та конструювання металорізальних верстатів (Пз)

3. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи (Пз)

Лашко Євгеній Євгенович

к.т.н. асистент

1. Гідравліка, гідро- та пневмопривід (Пз, Лб)

2. Роботизовані технологічні комплекси і мехатроніка (Пз)

3. Сучасні методи досліджень та електронна мікроскопія (Лб)

4. Функціонально-вартісний аналіз в механообробці (Пз)

Жовтяк Інна Ігорівна

  асистент 1. Теорія механізмів та машин
2. Деталі машин.

Цівина Наталья Анатолііївна

  інженер  
Осташко Тетяна Миколаївна   фахівець