Про кафедру

Спеціальність

133 «Галузеве машинобудування»

Кваліфікація: інженер-дослідник

01 березня 2003 року наказом ректора КДПУ була створена кафедра "Верстати та верстатні комплекси" для забезпечення навчального процесу зі спеціальності 8.090203 - "Металорізальні верстати та системи" й спеціалізації 8.090203.01 - "Комп’ютерне проектування та дизайн металорізальних верстатів"

У 2011 році кафедра змінила назву на кафедра "Процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки"

Кафедра має чотири профільні лабораторії: металорізальних верстатів, електронної мікроскопії та спектроскопії, гідравліки і гідроприводу і лазерно-струминних тхнологій. Незважаючи на молодий вік, кафедра активно розвивається. Процес створення сучасної лабораторної та експериментальної бази продовжується

Сьогодні кафедра входить до складу Інституту механіки і транспорту та є основним базовим навчальним, науково-дослідним підрозділом університету для проведення навчально-виховної й науково-дослідної діяльності та підготовки фахівців верстатобудівного спрямування

Випускна кафедра процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки має практично постійний професорсько-викладацький склад протягом останніх трьох років. У складі кафедри 11 осіб, з них один доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Саленко О.Ф., кандидат технічних наук, професор Щетинін В.Т., п"ять кандидатів технічних наук (доц. Федотьєва Л.П., доц. Яцина М.М., ст. викл. Хорольська М.С., асист. Дудюк В.О., асист. Орел В.М.),  асистенти Лашко Є.Є. та Ченчева О.О., інженер Осташко Т.М., лаборант Кравченко Т.Є.