Предмети ЗНО для вступу

 

   Правила прийому у 2013 році

   Додаток № 1 до правил прийому у 2013 році (університет)

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

   Додаток № 1 до правил прийому у 2013 році (коледж)

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

   Додаток № 2 до правил прийому у 2013 році (коледж)

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

   Додаток № 3 до правил прийому у 2013 році (університет)

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки

   Додаток № 4 до правил прийому у 2013 році (університет)

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

   Додаток № 5 до правил прийому у 2013 році (університет)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

   Додаток № 5 до правил прийому у 2013 році (коледж)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

   Додаток № 6 до правил прийому у 2013 році (університет)

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

   Додаток № 6 до правил прийому у 2013 році (коледж)

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 20 балів (до 2 балів - при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації.

   Додаток № 7 до правил прийому у 2013 році

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

   Додаток № 8 до правил прийому у 2013 році (університет)

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

 

 

 Програми вступних випробувань:

      Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям підготовки (обрану спеціальність) та форму навчання.
   До заяви вступник додає:

  • Документ про  середню освіту в оригіналі або нотаріально завірену копію
  • Медичну довідку (форма 086-О) або нотаріально завірену копію, карту щеплень(форма 063)
  • 6 фотокарток ( розміром 3х4 см, кольорові без куточка)
  • Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти або нотаріально завірені копії
  • Копія довідки про ідентифікаційний номер
  • Оригінал паспорту та копія 1,2,11 сторінки або оригінал та копія свідоцтва про народження
  • Військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці
  • Оригінали та нотаріально завірені копії документів. які підтверджують пільги
  • Паспорт одного з батьків (для неповнолітніх абітурієнтів)

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У СЕРТИФІКАТІ 
УЦОЯО 2013 РОКУ

 


Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО

Документознавство та інформаційна діяльність

Українська мова та література; історія України , математика або світова література

Правознавство, Видавнича справа та редагування

Українська мова та література; історія України; математика або іноземна мова

Філологія

Українська мова та література; іноземна мова; історія України або світова література.

Психологія

Українська мова та література; біологія; історія України або іноземна мова

Менеджмент

Українська мова та література; математика; географія або іноземна мова

Товарознавство і торговельне підприємництво

Українська мова та література; математика; географія або хімія

Економіка підприємства, Маркетинг

Українська мова та література; математика; географія або історія України

Фінанси і кредит, Облік і аудит

Українська мова та література; математика; географія або історія України

Туризм

Українська мова та література; географія; історія України або іноземна мова

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Українська мова та література; математика; хімія або географія

Інженерне матеріалознавство, Інженерна механіка, Машинобудування, Електротехніка та електротехнології, Електромеханіка, Будівництво

Українська мова та література; математика; фізика або хімія

Радіоелектронні апарати

Українська мова та література; фізика;математика

Геодезія, картографія та землеустрій

Українська мова та література; географія або історія України; математика

Інформатика, Комп’ютерна інженерія, Комп'ютерні науки, , Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, Системна інженерія, Транспортні технології (за видами транспорту), Автомобільний транспорт.

Українська мова та література; математика; фізика або іноземна мова

Біотехнологія

Українська мова та література; біологія; математика або хімія

Здоров`я людини

Українська мова та література; творчий конкурс; біологія

 

*Профільний предмет виділено

 

Особливості вступу до КрНУ у 2013 році

  Звертаємо вашу увагу на те, що абітурієнти беруть участь у конкурсі за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти за трьома конкурсними предметами з кількістю балів не менше 124. За профільним предметом з кількістю балів не менше 140.
  Реєстрація учасників проводиться в представництвах Українського центру оцінювання якості освіти. Інформаційно-консультаційний пункт з питань реєстрації на ЗНО діє у приймальній комісії.
  Підготуватися до навчання в університеті, підвищити рівень своїх знань та покращити в майбутньому результати зовнішнього незалежного оцінювання ви можете після проходження навчання на підготовчих курсах університету.
  На скорочений термін навчання приймаються особи, які закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації (коледжі, технікуми) за вибраним напрямом підготовки. Форма вступного випробування - фахова співбесіда.

 

УВАГА!
Абітурієнти, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше приймаються до Університету за результатами вступних випробувань.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ З 21.07 ПО 30.07.2013

Всі бажаючі вступити на 1 курс повинні пройти незалежне оцінювання знань. Детальна інформація на сайтах: 
www.testportal.gov.ua 
www.zno-kharkiv.org.ua
центр реєстрації в Кременчуці 3-20-02.