Наукові розробки

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ

На кафедрі «Галузеве машинобудування» виконані ряд держбюджетних і госпдоговірних наукових робіт:

1. Фундаментальна держбюджетна тема «Розвиток теорії руйнування композиційних матеріалів потужними джерелами енергії» (державна реєстрація №0106U002060). Договір № 12Д/06–ВВК від 2006р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

2. Прикладна держбюджетна тема. «Дослідження і розробка технологічного устаткування для виробництва будівельних блоків з наджорстких бетонних сумішей» (державна реєстрація № 0109U003095). Договір № 18Д/09-КЕК від 2009 р. Науковий керівник д.т.н., професор  Маслов О.Г.

3. Прикладна держбюджетна тема «Використання ефектів струминно-променевого впливу для прецизійного формоутворення виробів із композитів з трансформацією властивостей поверхневих шарів» (державна реєстрація №0109U003098). Договір № 19Д/09–ВВК від 2009 р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

4. Фундаментальна держбюджетна тема «Розробка теорії струминно-лазерного різання композитів на основі функціонально-орієнтованого підходу» (державна реєстрація № 0111U001898).  Договір  № 21Д/11–ПОМФТО від 2010 р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

5. Прикладна держбюджетна тема. науково-дослідної теми «Наукові основи створення технологічного обладнання з віброімпульсним приводом для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій» (державна реєстрація № 0113U002174). Договір № 28Д – 13 – КМТО від 2013 р. Науковий керівник д.т.н., професор  Маслов О.Г.

6. Госпдоговірна тема «Удосконалення процесу абразивно-струминного різання надтвердих інструментальних композитів на основі функціонально-орієнтованого підходу».  Договір  № 302/14 – «ПОМФТО - Інструмент» від 2014 р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

7. Господоговірна тема «Розробка та виготовлення комплекту зразків з ВВКМ 3D-структури для визначення властивостей матеріалу» (державна реєстрація № 0116U000939). Договір № 337/16 – «ПОМФТО – Південне» від 02.2016 р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

8. Господоговірна тема «Розробка технології регенерації і контролю методом електронної мікроскопії алмазовмісного шару спецінструменту для механічної обробки деталей з ВВКМ» (державна реєстрація № 0117U003295). Договір № 357/(16-17) – «ПОМФТО –ЦПКПА– Південне» від 10.2016 р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

9. Госпдоговірна тема «Виготовлення і зварювання елементів макету ТСЗ» (державна реєстрація № 0118U005139). Договір № 384/17 – «ПОМФТО – КБ Південне-1» від 03.08.2017р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

10. Госпдоговірна тема «Розробка технології та виготовлення елементів оснащення на 3D принтері. Обробка надміцних вуглецьвмісних матеріалів гідроабразивним різанням» (державна реєстрація № 0117U003295). Договір № 385/17 «ПОМФТО – Південне» від 27.06.2017р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

11. Госпдоговірна тема «Виготовлення і зварювання елементів макету ТЗС» (державна реєстрація № 0118U005141). Договір № 388/17 «ПОМФТО-УНТЦ» від 20.07.2017р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

12. Госпдоговірна тема «Дослідження поведінки зразків нероз’ємних з’єднань в умовах експлуатації» (державна реєстрація № 0118U005142). Договір № 389/17 – «ПОМФТО – УНТЦ» від 01.08.2017р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

13. Госпдоговірна тема «Визначення рівня газовиділення неметалевих матеріалів, що застосовуються в КА» (державна реєстрація № 0118U005143). Договір № 397/17 «ПОМФТО – КБ Південне-2» від 15.12.2017р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

14. Госпдоговірна тема «Розробка технології і виготовлення фланців композитного паливного баку методом 3D друку із вуглець-вмісних матеріалів» (державна реєстрація № 0118U005135). Договір № 410/18 «ПОМФТО – КБ Південне»  від 25.01.2018р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

15. Госпдоговірна тема «Виготовлення зразків із заготовок вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу»  (державна реєстрація № 0118U005134). Договір № 414/18-«ГМ-Південне-3» від 03.04.2018р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

16. Госпдоговірна тема «Експериментальне визначення рівня газовиділень неметалевих матеріалів корпусу СВРЗ і КА» (державна реєстрація № 0118U005046). Договір № 424/18 – «ГМ-КБ Південне-4» від 01.09.2018р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

17. Госпдоговірна тема «Виготовлення металевих каркасів зразків і елементів технологічного оснащення для нанесення покриття МФП-92». Договір № 425/18 – «ГМ-КБ Південне-5» від 13.09.2018р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.

18. Прикладна держбюджетна тема «Наукові основи створення конструкційних елементів літальних та космічних апаратів із композиційних матеріалів» (державна реєстрація № 0120U102408). Договір №41-Д(20-21)ЕМА-IВМ-ГМ, 2020-2022 р.р. Науковий керівник д.т.н., професор  Саленко О.Ф.