Наукові розробки

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ

  • механіка композитів та розробка методів і пристроїв для їх обробки;
  • пристрої для утилізації твердосплавного лому та технології регенерації твердосплавного інструменту;
  • розробка обладнання з паралельними кінематичними ланцюгами;
  • розвиток теорії гідравліки змінної маси;
  • обладнання, що реалізує принципово нові методи фізико-технічної обробки або здійснює комбіновану обробку;
  • методи випробування, діагностики руйнування та пристрої для контролю процесу різання композитів.