Наукові роботи

ПРОЕКТУВАННЯ ДВОВІСНОЇ ФРЕЗЕРНОЇ ГОЛОВКИ ДЛЯ П'ЯТИВІСНОГО ВЕРСТАТА З ЧПК

Виконав: студ. гр. ІМ-09-1 Король С.С.

Наукові керівники: д.т.н., проф. Саленко О.Ф., к.т.н., доц. Федотьєв А.М.

+ Анотація

З появою нових матеріалів ріжучого інструменту з явилась можливість підвищити швидкість різання матеріалів при обробці деталей. Але при великих масах елементів верстатів зі зростанням швидкості руху цих елементів з являються великі сили інерції, які впливають на якість оброблюваної поверхні деталей та динамічні характеристики верстата . Цей фактор значно знижує характеристики верстата і обмежує його можливості. При однаковому матеріалі не можна знижувати масу елементі через те, що знижується жорсткість і вібростійкість. Вирішенням даної проблеми є виготовлення елементів верстатів з композитних матеріалів. Такі матеріали не схильні до корозійного та ерозійного руйнування, при меншій вазі міцніші і за рахунок цього є можливість зменшити інерційність системи та підвищити маневреність механізмів. Для виготовлення двовісної голівки було вибрано вуглепластик. Даний матеріал повністю забезпечує легкість та міцність конструкції. Фрезерна голівка розрахована для фрезерування дерева та пластику в якості робочого органу використовується електрошпиндель ELTE AF90 10/2 N=3.6 кВт.

Для виготовлення корпусних елементів із вуглепластику спроектовані формотворчі деталі, формоутворення поверхні виконується за допомогою автоклавного формування.


ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ШУМОПОГЛИНАННЯ ПЕРФОРОВАНИХ СТІЛЬНИКОВИХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ТУРБОАГРЕГАТІВ

Виконав: студ. гр. МСм-12-1 Кісіль Д.М.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Саленко О.Ф.

2 місце. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі наук "Обробка матеріалів у машинобудуванні", м. Кіровоград, 2013 р.

+ Анотація

В сучасному авіабудуванні, використовують композитні матеріали. Як відомо турбоагрегати виділяють велику кількість шуму, для того, щоб зменшити шумову активність, тубо-агрегатів використовують перфоровані стільникові панелі. Перфорування стільникових панелей, що складаються з трьох листів неметалевого композитного матеріалу (скло- або вуглепластика) та оребернені вертикальними ребрами тієї ж товщини, з метою поліпшення їхніх шумопоглинаючих властивостей. Отвори перфорації ø1,2-2,0 мм виконують з рядковим кроком 10х10 або 15х15 мм, причому перфорованим має бути тільки один бік панелі (зазвичай зовнішній лист, інколи – зовнішній і середній).

Для проведення експерименту щодо визначення ефективності шумопоглинання перфорованої стільникової панелі була побудована установка, за допомогою якої проводили заміри шумової емісії та визначали , коефіцієнту ослаблення звукових частот для турбоагрегатів. Була проведена серія дослідів. В першому досліді тестувалася перфорована стільникова панель. У другому досліді перевірявся стандартний шумопоглинаючий елемент, по результатам якої отримали графіки, які описують в яких границях, від 500-20000 Hz ,з інтервалом 500 Hz, буде відбуватися шумова емісія , коефіцієнту ослаблення композитного матеріалу. За допомогою спеціальних програм були створені моделі шуму котрий пропускають перфоровані стільникові пластини та стандартний звукоізолятор. Були встановлені шумові бар’єри в яких деякі прохідні, через композит, звукові хвилі попадають в резонанс. Такі частоти як: 6500, 12500, 17500 Hz.

Таким чином, проведені досліди показали ,що шумо-подавлення,перфорованих стількових панелей для турбоагрегатів, мають більший коефіціент шумопоглинання в порівнянні з стандартним звуко ізолятором . А також вони е набагато легшими. Єдиною проблемою є виготовлення та собівартість панелей.


УДОСКОНАЛЕННЯ КОМБІНОВАНОЇ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ СТАЛЕЙ АУСТЕНІТНОГО КЛАСУ

Виконав: студ. гр. МСм-11-1 Миронов Я.В.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Федотьєв А.М.

3 місце. II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галузями наук "Обробка матеріалів у машинобудуванні", м. Кіровоград, 2012 р.

+ Анотація

Рівень розвитку України, як передової європейської держави, в значному ступені залежить від науково-технічного рівня технологій, що використовуються в різноманітних галузях господарства, в тому числі і в галузі металообробки. Одним із напрямків розвитку металообробної галузі є застосування нових прогресивних технологій. У зв’язку з цим удосконалення комбінованої лазерно-лезової обробки сталей аустенітного класу є актуальною задачею.

Мета роботи – вдосконалити комбіновану лезову обробку аустенітних сталей за рахунок додаткового регульованого лазерного впливу.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалась задача вияву впливу параметрів лазерного випромінювання на напруження, які виникають у заготовці.

Об’єктом досліджень є процес лезово-лазерної обробки аустенітних сталей.

Предмет досліджень – встановити взаємозв'язок між вхідними параметрами потужності світлового потоку, площі плями променю і напруженнями, що виникають у заготовці.

Методи дослідження. Теоретичні дослідження проводились з використанням основних положень теорії різання, матеріалознавства аустенітних сталей та теорії взаємодії лазерного випромінювання з речовиною.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури.

Робота налічує 43 сторінку, 18 рисунків, 3 таблиці, 25 літературних джерел.

У результаті виконаної роботи проведений аналітичний огляд літературних джерел, на основі якого сформульовані задачі досліджень, розглянуті особливості технології лазерно-лезової обробки аустенітних сталей, вплив параметрів лазерного променя на показники деформації заготовки.

Ключові слова: лазерно-лезова обробка, аустенітні сталі, електропластичний ефект.


УДОСКОНАЛЕННЯ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Виконали: студ. гр. МС-07-1 Миронов Я.В.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Федотьєв А.М.

Виконали: студ. гр. ПМ-07-1 Тупигіна О.А.

Науковий керівник: ас. Моісеєнко М.С.

2 місце. II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галузями наук "Обробка матеріалів у машинобудуванні", м. Кременчук, 2011 р.

+ Анотація

Рівень розвитку України, як передової європейської держави, в значному ступені залежить від науково-технічного рівня технологій, що використовуються в різноманітних галузях господарства, в тому числі і в галузі металообробки. Одним із напрямків розвитку металообробної галузі є застосування нових прогресивних технологій. У зв’язку з цим удосконалення лезової обробки твердих сплавів є актуальною задачею.

Мета роботи – вдосконалити лезову обробку твердих сплавів за рахунок раціоналізації режимів обробки для підвищення експлуатаційних характеристик.

Для досягнення поставленої мети в роботі виявлено вплив параметрів режимів різання на:

1) силові показники процесу різання;

2) структуру та шорсткість поверхневого шару.

Об’єктом досліджень є процес механічної обробки твердих сплавів.

Предмет досліджень – встановити взаємозв'язок між вхідними параметрами процесу точіння твердих сплавів, силовими параметрами і параметрами якості обробленої поверхні.

Методи дослідження. Теоретичні дослідження проводились з використанням основних положень теорії різання, матеріалознавства твердих сплавів.

Експериментальні дослідження проводились з використанням сучасної експериментальної техніки та математичної обробки результатів експериментів.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури.

Робота налічує 63 сторінки, 20 рисунків, 18 таблиць, 22 літературних джерел.

У результаті виконаної роботи проведений аналітичний огляд літературних джерел, на основі якого сформульовані задачі досліджень, розглянуті особливості технології лезової обробки твердих сплавів, вплив режимів обробки на силові показники процесу різання, досліджені структура та шорсткість поверхневого шару твердих сплавів різних марок в залежності від режимів обробки.

Ключові слова: лезова обробка, тверді сплави, математичні моделі.