Наукова робота

ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

  • Дослідження струминної струминно-променевої обробки конструкційних матеріалів.
  • Розвиток теорії руйнування композитних матеріалів потужним джерелом енергії.
  • Дослідження та розробка нових різальних матеріалів та процесів взаємодії інтсрументального та оброблюваного матеріалів.
  • Оптимізація динамічного навантаження інструменту та приводів при виконанні за-рядки свердловини.
  • Створення гами технологічних пристроїв для виконання прецизійної обробки заго-товок із спец сталей (в співдружності із кафедрою Інформатики і вищої математики).
  • Розробка елементів металорізального обладнання з паралельними кінематичними ланцюгами (сумісно з інститутом надтвердих сплавів НАН України та кафедрою конструювання верстатів і машин КПУ).