Методичне забезпечення

Назва

Укладачі

Рік

Файл

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГІДРАВЛІКА ТА ГІДРОПНЕВМОПРИВОД» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 133 – «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»; 274 – «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»; 131 – «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

К. Т. Н., АСИСТ. О. О. ЧЕНЧЕВА, К. Т. Н., АСИСТ. Є. Є. ЛАШКО

2020

ЗАВАНТАЖИТИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГІДРАВЛІКА ТА ГІДРОПНЕВМОПРИВОД» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 133 – «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»; 274 – «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»; 131 – «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

К. Т. Н., АСИСТ. О. О. ЧЕНЧЕВА, К. Т. Н., АСИСТ. Є. Є. ЛАШКО

2020

ЗАВАНТАЖИТИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГІДРАВЛІКА ТА ГІДРОПНЕВМОПРИВОД» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 133 – «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»; 274 – «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»; 131 – «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

К. Т. Н., АСИСТ. О. О. ЧЕНЧЕВА, К. Т. Н., АСИСТ. Є. Є. ЛАШКО

2020

ЗАВАНТАЖИТИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГІДРАВЛІКА ТА ГІДРОПНЕВМОПРИВОД» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 133 – «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»; 274 – «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»; 131 – «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

К. Т. Н., АСИСТ. О. О. ЧЕНЧЕВА, К. Т. Н., АСИСТ. Є. Є. ЛАШКО

2020

ЗАВАНТАЖИТИ