Методичне забезпечення

 

Назва Укладачі Рік Файл
Автоматизація виробничих процесів
Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт для студентів усіх форм навчання Саленко О.Ф., Роман Л.С. 2003 Завантажити
Гідравліка та гідропнемпопривод
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів усіх форм навчання Федорець О.О. 2004 Завантажити
Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів усіх форм навчання Федорець О.О., Старков М.В. 2004 Завантажити
Гідропневмоавтоматика
Методичні вказівки щодо практичних занять для студентів денної форми навчання Федотьєв А.М., Доценко В.Г. 2008 Завантажити
Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів денної форми навчання Федотьєв А.М., Доценко В.Г. 2010 Завантажити
Динаміка металообробного обладнання
Методичні вказівки до практичних занять для студентів усіх форм навчання Саленко О.Ф. 2004 Завантажити
Методичні вказівки до виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи для студентів усіх форм навчання Саленко О.Ф., Хабло Г.П. 2002 Завантажити
Дослідження, випробування та експлуатація верстатних комплексів
Методичні вказівки для лабораторних робіт «Випробування на технологічну точність горизонтально-фрезерного верстата» для студентів усіх форм навчання Щетинін В.Т. 2007 Завантажити
Математичні методи оптимізації
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів усіх форм навчання Федотьєв А.М., Доценко В.Г. 2008 Завантажити
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів усіх форм навчання Федотьєв А.М., Доценко В.Г. 2010 Завантажити
Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів усіх форм навчання Федотьєв А.М., Доценко В.Г. 2008 Завантажити
Металообробне обладнання, Обладнання та транспорт механообробних цехів, Обладнання автоматизованого виробництва
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи «Кінематичний розрахунок коробки швидкостей металорізальних верстатів графоаналітичним методом» для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г., Щетинін В.Т., Цілуйко Н.В. 2007 Завантажити
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Будова та налагодження токарно-револьверного верстата моделі 1341» Доценко В.Г., Щетинін В.Т. 2005 Завантажити
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Дослідження точності та жорсткості вертикально-свердлильного верстата моделі 2Н125» для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г., Щетинін В.Т. 2005 Завантажити
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Дослідження точності та жорсткості токарно-револьверного верстата моделі 1341» для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г., Щетинін В.Г. 2005 Завантажити
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Будова та налагодження вертикально-свердлильного верстата моделі 2Н125» для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г., Щетинін В.Т. 2005 Завантажити
Методичні вказівки щодо практичних занять «Розрахунок і конструювання верстатів» для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г., щетинін В.Т., Цілуйко Н.В. 2006 Завантажити
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Будова та принцип роботи машини для точкового зварювання» для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г., Щетинін В.Т. 2003 Завантажити
Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічного завдання та контрольної роботи «Кінематика та налагодження зубообробних верстатів» для студентів усіх форм навчання Щетинін В.Т., Доценко В.Г. 2006 Завантажити
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи «Розрахунок шпинделя металорізального верстата» для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г., Кириченко В.Т., Щетинін В.Т. 1988 Завантажити
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Налагодження горизонтально-фрезерного верстата моделі 6Н81 та універсальної ділильної головки типу УДГ-2Д-200 для нарізування гвинтових канавок» для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г., Щетинін В.Т. 2003 Завантажити
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Будова та принцип роботи гвинтового преса» для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г., Щетинін В.Т. 2003 Завантажити
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Паспортизація токарно-гвинторізного верстата» для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г., Щетинін В.Т. 1988 Завантажити
Методичні вказівки до лабораторної роботи «Будова основних вузлів і наладка круглошліфувального верстата моделі 3Б151 для шліфування валу» для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г., Загорянський Г.М., Приходько В.І., Міщенко О.П., Щетинін В.Т. 1991 Завантажити
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Будова та принцип роботи ковальсько-штампувального преса» для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г., Щетинін В.Т. 2003 Завантажити
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Будова та налагодження плоскошліфувального напівавтомата моделі 3Б722» для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г., Щетинін В.Т. 2003 Завантажити
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Обладнання автоматизованого виробництва» для усіх форм навчання Доценко В.Г., Щетинін В.Т. 2009 Завантажити
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Обладнання та транспорт механообробних цехів» для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г., Щетинін В.Т. 2009 Завантажити
Надійність та стабільність технологічних систем
Методичні вказівки до самостійних і контрольних робіт для студентів усіх форм навчання Саленко О.Ф., Савєлов Д.В. 2002 Завантажити
Пошукове проектування та моделювання верстатних систем
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів усіх форм навчання Дудюк В.О. 2010 Завантажити
Роботизовані технологічні комплекси
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів усіх форм навчання Саленко О.Ф., Доценко В.Г. 2010 Завантажити
Методичні вказівки щодо практичних занять для студентів усіх форм навчання Саленко О.Ф., Доценко В.Г., Чирва А.І. 2010 Завантажити
Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів усіх форм навчання Доценко В.Г. 2009 Завантажити
САПР металообробного обладнання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи для студентів усіх форм навчання Федотьєв А.М. 2006 Завантажити
Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів усіх форм навчання Федотьєв А.М. 2009 Завантажити
Системи керування верстатами та верстатними комплексами
Методичні вказівки щодо виконання контрольних завдань для студентів заочної форми навчання Федотьєв А.М. 2003 Завантажити
Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт для студентів денної форми навчання. Частина 1 Федотьєв А.М. 2000 Завантажити
Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт для студентів денної форми навчання. Частина 2 Федотьєв А.М. 2002 Завантажити
Методичні вказівки щодо виконання розграхунково-графічної роботи для студентів усіх форм навчання Федотьєв А.М. 2009 Завантажити
Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів усіх форм навчання Федотьєв А.М. 2009 Завантажити
Сучасні методи досліджень та електронна мікроскопія
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів усіх форм навчання Відміч С.С., Саленко О.Ф. 2011 Завантажити
Технологія верстатобудування
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту для студентів усіх форм навчання Бєлкін О.М., Саленко О.Ф. 2010 Завантажити
Технологічна оснастка
Методичні вказівки для виконання курсового проекту (роботи) для студентів усіх форм навчання Бєлкін О.М., Саленко О.Ф. 2008 Завантажити
Методичні вказівки до лабораторних робіт Бєлкін О.М., Вакуленко Р.А. 2003 Завантажити