Магістерська робота

Прізвище, ім`я та побатькові Науковий керівник Тема магістерської
2014 рік
Баль Дмитро Леонідович Літвіненко Б.Я. Вдосконалення моделі створення виробів на основі технологій реінженіринга засобами DELCAM
Король Сергій Сергійович Федотьєв А.М. Синтез двохкоординатних фрезерних головок нового покоління
Логінова Ніна Андріївна Саленко О.Ф. Підвищення надійності гідроабразивного різання на основі функціонально орієнтованих технологій
Науменко Ігор Костянтинович Щетинін В.Т. Розробка пристроїв та засобів для перфорування стільникових панелей літальних апаратів
Нужненко Олександр Андрійович Доценко В.Г. Підвищення якості негерметичних стільникових панелей космічних апаратів
Семенов Володимир Олександрович Мана О.М. Розробка технології струминно-абразивного модифікування поверхневого шару інструментальних композитів