Перелік дисциплін

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Обов'язкові компоненти за ОПП 2019 і 2020 рр.

Українознавство

Філософія

Правове регулювання суспільних відносин в Україні

Іноземна мова

Фізичне виховання

Фізика

Вища математика

Хімія

Комп’ютерна техніка та програмування

Теоретична механіка

Опір матеріалів

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

Теорія механізмів і машин

Економіка та організація підприємства

Теоретичні основи теплотехніки

Безпека життєдіяльності, цивільний захист

Гідравліка, гідро-та пневмоприводи

Технологія конструкційних матеріалів та основи машинобудування

Деталі машин

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Додаткові обов'язкові компоненти за ОПП 2020 р.

Колісні транспортні засоби

Конструювання дорожніх і будівельних машин

3-d моделювання та засоби розробки керуючих програм

Вибіркові компоненти за ОПП 2017 і 2019 рр.

Машини для земляних і меліоративних робіт

Дорожні машини

Вантажопідйомна, транспортуюча та транспорта техніка

Машини для виробництва будівельних матеріалів

Вібраційні машини і процеси у будівничому виробництві

Інформаційні технології у створенні підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин

Машини безперервного транспорту

Монтаж, експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин

Обладнання асфальтобетонних заводів і емульсійних баз

Технологічні процеси виробництва підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин

Проектування металоконструкцій

Привод механізмів, обладнання та машин

Експлуатація та обслуговування машин

Гідропривод підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин

Динаміка дорожньо-будівельних машин

Основи конструювання дорожніх і будівельних машин

Організація виробництва в машинобудуванні

Проектування обладнання для спеціалізованих транспортних засобів

Технологія автомобіле- та тракторобудування

Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів

Паливно-мастильні матеріали

Робочі процеси автомобілів і тракторів

САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів

Основи ергономіки та дизайну автомобіля

Електрообладнання автомобілів

Технологічна оснастка

Металообробне обладнання

Основи фізико-технічної обробки матеріалів

Сучасні обробні процеси та технологія машинобудування

Механіка і оброблення композитів

Динаміка металообробного обладнання

Промислові роботи та роботизовані технологічні комплекси

Основи технічної творчості та конструювання складних технічних систем

Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні

Теорія різання та фізико-технічна обробка матеріалів

Інтегровані генеративні технології в наукових дослідженнях

Системи приводів сучасного обладнання

Прикладна теорія коливань

Інноватика в машинобудуванні

Вибіркові компоненти за ОПП 2020 р.

Навчальні дисципліни кафедри автомобілів і тракторів

Конструкція двигунів

Тривимірні технології у конструюванні машин

Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів

Спеціалізований рухомий склад

Рухомий склад автомобільного транспорту

Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів

Технологія автомобіле- та тракторобудування

Проектування планетарних агрегатів трансмісій автомобілів

Інформаційні технології на автомобільному транспорті

Робочі процеси автомобілів і тракторів

Проектування обладнання для спеціалізованих транспортних засобів

САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів

Конструювання та розрахунки автомобілів

Експлуатаційні матеріали

Навчальні дисципліни кафедри галузевого машинобудування

Обладнання машинобудівного виробництва

Машини для земляних і меліоративних робіт

Машини безперервного транспорту

Заводи та комплекси для виробництва будівельних матеріалів і

конструкцій

Дорожні машини

Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні

Монтаж, експлуатація і ремонт машин

Системи приводів технологічного обладнання

Машини для виробництва будівельних матеріалів

Основи автоматизованого проектування машин

Технологічні процеси виробництва машин

Роботизовані технологічні комплекси і мехатроніка

Вібраційні машини і процеси у будівничому виробництві

Проектування металоконструкцій

Навчальні дисципліни кафедри транспортних технологій:

Загальний курс транспорту

Основи теорій систем і управління засобів

Інформаційні системи і технології

Основи теорії транспортних процесів і систем

Логістика

Навчальні дисципліни кафедри автоматизації та інформаційних систем

Комп’ютерна графіка

Обчислювальна техніка

Логічне програмування

Практична підготовка

Навчальна практика

Технологічна практика
Переддипломна практика
Випускна робота