Дисципліни

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ 

Спеціальність 6.05050301 "МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА СИСТЕМИ"

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

1. Гідравліка, гідро- та пневмопривод
2. Металообробне обладнання
3. Технологічна оснастка
4. Механоскладальні дільниці та цехи
5. Динаміка металообробного обладнання
6. Основи фізико-технічної обробки матеріалів
7. Роботизовані технологічні комплекси
8. Механіка і оброблення композитів
9. Технологія верстатобудування
10. Гідропневмоавтоматика
11. Інформаційні технології у машинобудуванні
12. Інтегровані генеративні технології у наукових дослідженнях
13. Математичне моделювання технічних систем
14. Тривимірне параметричне проектування верстатних систем
15. Автоматизація виробничих процесів
16. Мехатроніка
17. Дизайн та технічна естетика
18. Основи технічної творчості
19. Обробка на верстатах з ЧПК
20. Обладнання автоматизованого виробництва
 

Спеціальність 7.05050301 "МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА СИСТЕМИ"

освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

1. Науково-дослідна робота
2. Конструювання верстатів для фізико-технічних методів обробки
3. Системи приводів верстата
4. Виробництво та раціональна експлуатація сучасного різального інструменту
5. Верстати з паралельною кінематикою
6. Системи керування верстатами та верстатними комплексами
7. САПР металорізального обладнання
8. Технічна діагностика, сертифікація та раціональна експлуатація верстатів та верстатних комплексів
9. Надійність та екологічність верстатних систем
 

Спеціальність 8.05050301 "МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА СИСТЕМИ"

освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

1. Науково-дослідна робота
2. Сучасні методи досліджень та електронна мікроскопія
3. Верстати з паралельною кінематикою
4. Дослідження, випробування та експлуатація верстатів і верстатних комплексів
5. Обладнання для фізико-технічних методів обробки матеріалів
6. Комп'ютеризація розрахунків та конструювання металорізальних верстатів
7. Системи автоматизованого проектування технологічних процесів
8. Технічна діагностика та сертифікація металообробного обладнання
9. Математичні методи оптимізації