Акредитація за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка"

Тут розміщуються посилання на матеріали, що стосуються акредитації.

Відомості про самооцінювання освітньої програми "Прикладна механіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка".

Освітньо-професійні програми

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 131 Прикладна механіка за рівнем освіти бакалавр

ОПП: Бакалаврат 131. Редакція програми 2019 року

ОПП: Бакалаврат 131.  Редакція програми 2020 року

ОПП: Бакалаврат 131. Редакція програми 2021 року

НМКД: Бакалаврат 131

Навчальні дисципліни за вибором студента 2019

Навчальні дисципліни за вибором студента 2020

Відгуки та рецензії на ОПП: Бакалаврат 131

Витяги із протоколів засідань кафедри з приводу роботи комісії з перегляду та оновлення освітніх програм

Витяг з протоколу №12 від 03.07.20 додатковий

Навчальні плани

Навчальний план: Бакалаврат 131. Редакція 2019 року

Навчальний план: Бакалаврат 131. Редакція 2020 року

Навчальний план: Бакалаврат 131. Редакція 2021 року

Нормативні документи

Місія та цілі КрНУ імені Михайла Остроградського

Стратегічні напрямки розвитку КрНУ імені Михайла Остроградського

Якість освіти. Нормативна документація

Нормативна документація щодо системи дистанційного навчання університету

Загальні нормативні документи КрНУ

Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ імені Михайла Остроградського

Положення про вибір навчальних дисциплін

Наказ №143-1

Бланк заяви про включення дисципліни у індивідуальний план

Наказ №144-1 (2016) Положення про вибіркові навчальні дисципліни

Наказ №301-1 (2019) Порядок ведення інд. навч. плану студента

Наказ №303-1 (2019) Положення про формування та проц. вибору навч. дисциплін

Наказ №342-1 (2019) Алгоритм вибору дисциплін

Наказ №143-1 (2020) Про затвердження Положення про формування та проц. вибору навч. дисциплін

Анкетування та відгуки про кафедру

Анкетування кафедри машинобудування

Загально-університетське анкетування

Результати анкетування 2019-2020

Онлайн-відгуки випускників кафедри