Абітурієнту

Одним з найбільш стародавніх способів обробки матеріалів є процес різання. І в даний час виготовлення деталей різних машин шляхом зняття стружки залишається базовим процесом в машинобудуванні, оскільки тільки цим шляхом можна забезпечити найбільш точну і якісну обробку. Металорізальні верстати - це машина, призначена для виготовлення найбільш складних і відповідальних деталей всіх інших машин: автомобілів і літаків, кораблів і ракет, сільськогосподарської і військової техніки, приладів, машин для легкої і харчової промисловості. Тому випускники спеціальності 7(8).050503 - "Комп'ютеризоване проектування та дизайн металорізальних верстатів" потрібні на всіх машинобудівних підприємствах.

Сучасні металорізальні верстати для виконання своїх функцій оснащуються різальними і вимірюючими інструментами, а також промисловими роботами, автоматичними маніпуляторами і транспортно-накопичувальними системами. У верстатах автоматизовані не тільки основні операції (власне різання), але і багато допоміжних: зміна інструментів і заготовок, прибирання стружки, контроль стану інструментів, точності і якості оброблюваних поверхонь. І ще сучасний металорізальний верстат - дуже "розумна" машина, керована за допомогою обчислювальної техніки, здатна багато годин працювати автоматично.