Додати новий коментар

Вітаємо!!!

11-12 січня 2017 року на кафедрі відбувся захист магістерських робіт студентів зі спеціальності 8.05050301 «Металорізальні верстати та системи». Загалом до захисту було представлено 7 робіт, основною тематикою яких було розробка технології обробки композитів, 3D друк та гідроабразивне різання. 
Екзаменаційна комісія високо відзначила рівень виконання магістерських робіт, що було відображено в оцінках, які отримали магістранти.

Кафедра ПОМФТО вітає своїх випускників!

Українська